Meekijken

Iedereen die wilt kijken of de studentenscouting bij hem/haar past mag 3 keer vrijblijvend meedraaien. Daarna vragen we je om een keuze te maken of je wilt blijven of toch liever niet. Als je je wilt aanmelden voor het meekijken vragen wij je contact op te nemen, doormiddel van het contactformulierAanmelden


Bijdrage opkomsten

Voor de opkomsten wordt een bijdrage gevraagd van €30,00 euro per half jaar. Deze bijdrage wordt gebruikt voor de opkomsten wanneer er bijvoorbeeld boodschappen moeten worden gekocht. De bijdrage zal ook worden gebruikt voor grote groepsactiviteiten die geld kosten.

Graag ontvangen wij deze bijdrage 2 maal per jaar, op 1 maart en 1 september. De bijdrage kan worden overgemaakt naar 

NL65 RBRB 0778260127 t.a.v. WWM VAN ARKEL

In de beschrijving graag je naam en vervolgens volgende beschrijving vermelden: ''Halfjaarlijkse bijdrage Luwt Stam studentenscouting Leeuwarden.''